September 17, 2019

Peningkatan Profesionalisme Guru Eks Wilayah Kawedanan Tumpang

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menyelengga rakan pelatihan tentang CTL atau dalam istilah asingnya Contextual Teaching Learning. Pelatihan pelatihan serupa akan diadakan disetiap eks wilayah kawedanan yang tersebar diseluruh Kabupaten Malang. Khusus untuk guru-guru yang berdinas di SMP Negeri se eks Kaweda nan Tumpang, yang meliputi SMPN 1 Tumpang, SMPN 2 Tumpang, SMPN 1 Poncokusumo, SMPN 2 Poncokusumo, SMPN 1 Pakis, SMPN2 Pakis, SMPN 2 Pakis dan SMPN 2 Jabung diseleng garakan di SMP Negeri 1 Tumpang pada tanggal 28 Janu ari 2009.Seluruh Kepala Sekolah SMPN di wilayah eks Kawedanan Tumpang hadir dalam acara tersebut, semuanya betul betul merasakan khidmadnya pelaksanaan pelatihan tentang pening katan profesionalisme guru dalam me laksanakan tugas pembelajaran pada sekolah sekolah SMP Negeri yang ada. Acara berjalan dengan lancar dan sukses, hal disebabkan karena per siapan yang dilakukan oleh panitya betul betul memadai.

Drs. Dharmawan HP, M.Si selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Tumpang yang merupakan koordinator penyelenggara acara pelatihan sangat bangga dengan suksesnya pelaksanaan. “ Kami bangga sekali dengan adanya pelatihan yang berlangsung dengan lancar dan sukses. Apalagi di datangi oleh Media Pendidikan, bagi kami ini merupakan kepedulian media terhadap pembangunan dibidang pendi dikan yang ada di Kabupaten Malang. Matur nuwuun, mas !” Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Guru merupakan suatu wujud adanya perkembangan dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Malang pada masa masa yang akan datang. (Farid/MP)

Leave a Reply

*